Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska informuje, że w dniu 2 maja 2024r. (czwartek) Kancelaria Komornicza nr IV nie będzie czynna dla interesantów.
Uwaga! Kancelaria Komornicza nr IV w Zgierzu została przeniesiona z pl. Jana Pawła II 3 w Zgierzu na pl. Jana Kilińskiego 11 lok. 25 w Zgierzu, wejście od strony parkingu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska informuje, że w dniu 31 maja 2024r. (piątek) Kancelaria Komornicza nr IV nie będzie czynna dla interesantów.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Wagner-Godlewska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu, dane kontaktowe do zgłoszeń jak wyżej: e-mail: [email protected], tel.: 42 710 75 68 lub n a adres: p l. Jana Kilińskiego 1 1 / 2 5 , 95- 1 00 Zgierz.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już naszym Kontrahentem lub Klientem lub jeżeli posiadamy już Twoje dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Możemy odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania Twoich danych osobowych wymagają od nas bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Twoje dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Nie przesyłamy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przetwarzamy dane zwykłe, chociaż w ramach wykonywania czynności w toku postępowania prowadzonego przez komornika sądowego przetwarzamy też szczególne kategorie danych osobowych oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane te przechowujemy w okresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej jednak w niektórych sytuacjach, ich niepodanie lub ograniczenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości wykonania na Twoją rzecz żądanej czynności lub załatwienia sprawy z jaką się do nas zwracasz.